VILKÅR FOR FRIVILLIGE

1. Oppmøte og deltakelse: Møt opp i god tid. Festivalen er avhengig av din deltakelse og forsentkomming kan skape unødvendige forsinkelser og andre negative ringvirkninger. Opptre varsomt, pass på hverandre! Det viktigste vi gjør for å sikre at alle har det trygt, godt og gøy på jobb er å hjelpe hverandre. Pass på at alle rundt deg utfører sine oppgaver trygt, hjelp andre å huske rutiner for f.eks. bruk av hjelm. Hjelp hverandre å huske på pauser, drikke og mat. Dersom du har spesielle sykdommer eller sterke allergier, kan det være lurt å informere nærmeste leder og/eller noen du jobber med om dette. Da kan vi sikre riktig reaksjon raskest mulig hvis noe oppstår.


2. Alkohol/rus forbud: På Malstrømfestivalen er vi proffe når vi er på jobb, vi blander ikke inn alkohol eller andre rusmidler i arbeidet. Hvis du gjør dette utsetter du både deg selv og andre for fare. På festivalen serverer vi imidlertid alkohol til gjestene våre. Det er viktig at vi klarer å luke ut de som skaper problemer på grunn av dette, så meld fra om du ser noen som er for fulle, ikke gamle nok til å drikke, eller oppfører seg dårlig mot andre.


3. Orientering: Bli kjent med området, nødutganger, sanitet, osv. Det er viktig at alle på jobb klarer å finne fram på området, at du kan angi hvor du er om du trenger hjelp, og kan finne veien ut hvis vi må evakuere, og ikke minst å hjelpe andre til å finne veien. Gå gjennom kartet, og få oversikt over de viktigste punktene og navnene: Scenen, camp, bar, inn- og utganger, nødutganger og sanitet.


4. Fravær: Ved sykdom skal det fremlegges gyldig sykemelding til Frivilligansvarlig. Ved andre uforesette hendelser skal Frivilligansvarlig også kontaktes.


NB! Hvis dagspass benyttes uten at den frivillige har utført arbeid, vil man bli fakturert tilsvarende prisen til et dagspass.