OM OSS

Våre verdier

Festivalen ønsker å støtte og være en bidragsyter til lokal vekst, både kulturelt, men også økonomisk. Festivalen ble opprettet for å dekke behovet for et kulturelt initiativ rettet mot unge voksne i kommunen og nærområdene, men også for å bidra til å sette Hønefoss på kartet som en kultur- og musikkby.

Selv om det er rocken som er i fokus vil det likevel være rom for å bevege seg mot andre sjangre. Det er viktig for oss å vise fram lokale talenter, så deler av programmet vil være forbeholdt band eller artister fra nærområdet.


Kvinnelige artister, band og bandmedlemmer er i dag i kraftig mindretall på plakatene til andre festivaler innen samme sjanger som oss selv, som er noe vi vil kjempe for å jevne ut. Dette gjør vi ved å holde en bevissthet på andelen band med kvinnelige medlemmer som vi booker inn til å spille hos oss: 50% av bandene skal ha minimum ett kvinnelig medlem, og av denne andelen skal halvparten være kvinne-frontet eller være utelukkende bestående av kvinnelige medlemmer.

CREW